Despre noi

Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti este constituit pe baza structurii organizatorice şi de personal a Centrului Naţional de Consultanţă pentru Protecţia Mediului în Industria Chimică şi Petrochimică (prescurtat Centrul Naţional de Consultanţă UPB-CNC) fondat pe baza Legii Invăţământului nr 84/1995 si a legii nr 51/1996, precum şi a Deciziei Senatului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti nr. 33/20/02.1998, ca urmare a proiectului european TEMPUS PHARE No. S JEP-12031-1997. Primul Director General şi fondator al Centrului UPB-CNC a fost prof. dr. ing. Eugen Pincovschi, devenit Preşedinte de Onoare al UPB-CPMTE.

Director General

Prof. Emerit Aurelia MEGHEA

Director Tehnico-Științific

Dr. Ing. Ana-Maria MANEA-SAGHIN, CS II
Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, autofinanţată, funcţionând cu siglă şi ştampilă proprie.
Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice are sediul localul Polizu, Corpul E, etajul I (E 101 - 103) etajul II (E 208), etajul II I(307) Str. Polizu nr 1 şi adresa fiscală în Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucureşti.

Schimbarea titulaturii Centrului Naţional de Consultanţă, prevăzută în anul 1998 prin proiectul european menţionat, în Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice (prescurtat CPMTE) a fost aprobată prin Decizia Senatului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti nr. 433/21.07.2010

Această modificare s-a impus din următoarele considerente:
  • necesitatea adaptării activităţilor de cercetare-dezvoltare ale Centrului în acord cu Strategia de Cercetare a Universităţii
  • reorientarea tematicii de cercetare a Centrului conform domeniilor prioritare stabilite prin Planurile Naţionale de Cercetare elaborate după anii 2000
  • reconsiderarea direcţiilor strategice de cercetare după admiterea României, în anul 2007, ca Membră a Uniunii Europene şi asigurarea concordanţei cu domeniile ştiinţifice prioritate ale Planului Naţional de Dezvotare şi ale Uniunii Europene
  • asigurarea compatibilităţii dintre denumirea Centrului şi expertiza tehnico-ştiinţifică demonstrată de membrii permanenţi şi asociaţi ai Centrului
  • promovarea în structurile de conducere şi de decizie ale Centrului a unor specialişti tineri cu recunoaştere ştiinţifică internaţională