AGRO-SMARTGEL

AGRO-SMARTGEL

Collagen-based composites obtained by pelt waste processing for smart biofertilisers
Materiale compozite pe bază de colagen obţinute prin procesarea deşeurilor de piele pentru biofertilizatori inteligenţi

  Contract de finanţare 11/2018, Cod proiect ERANET-INCOMERA-AGRO-SMARTGEL

  Autoritate contractantă: UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării)

  Contractor: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

  Project Director: Prof. Emeritus Dr. Aurelia MEGHEA

PARTENERI

COORDINATOR: UNIVERSITY POLITEHNICA of BUCHAREST, RESEARCH CENTER FOR ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND ECO-FRIENDLY TECHNOLOGIES, UPB-CPMTE

COORDONATOR : UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI TEHNOLOGII ECOLOGICE, UPB-CPMTE

P1 : PIELOREX S.A.
P1 : PIELOREX S.A.


P2: RESEARCH-DEVELOPMENT NATIONAL INSTITUTE FOR TEXTILE AND LEATHER - I.N.C.D.T.P. BUCHAREST
P2: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - I.N.C.D.T.P. BUCURESTI
P3: INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING AND HIGH TEMPERATURE CHEMICAL PROCESSES FORTH/ICE-HT – GREECE
P3 : INSTITUTUL DE INGINERIE CHIMICA SI PROCESE CHIMICE LA TEMPERATURI INALTE - FORTH/ICE-HT – GRECIA

P4: SIRMET S.A. – GREECE
P4 : SIRMET S.A. – GRECIA

ABSTRACT

ENGLISH

The general objective of AGRO-SMARTGEL project is to design, build and test a demonstrator module for a SMART biofertilizer by using an innovative
biotechnology for conversion of pelt waste into a collagen matrix with encapsulated micro/macroelements. The interdisciplinary and transnational character of the
consortium structure is given by participation of a Research Centre from the most important technical Romanian university, two national research institutes from
the two countries, Romania and Greece, and two SMEs with scientific and technical expertise in novel and smart materials for new products and processes,
with high potential to be further developed for industrialization. The project team is committed to get return from the knowledge, technology and commercial potential
from the final outcomes of the present project:
(i) it contributes both to the reuse of poor and degraded soils in agriculture and to the recovery of protein waste which is currently disposed on landfills;
(ii) such smart biofertilizer is a valuable source of raw materials for agriculture, as protein waste composition provides sufficient elements to improve the quality
of degraded soils and plants, and thus can harness some elements: nitrogen, calcium, magnesium, sodium, potassium, etc.
(iii) reuse of pelt waste from tanneries is a reliable option for reducing waste and hence environmental impacts, as required by Directive 2008/98 / EC.

CONFERENCE PROCEEDINGS

  1.Daniela Simina Stefan, Ana-Maria Manea-Saghin, Gabriel Zainescu, Aurelia Meghea, Mircea Stefan, Comparative metods for skin and hide waste capitalization, 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2018, Volume 18, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue 6,4.
   2.Gabriel Zainescu, Aurelia Meghea, Ana-Maria Manea-Saghin, Roxana Constantinescu, Agrosmartgel from organic Biocomposites , 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2018, Volume 18, Energy and Clean Technologies, Issue 4.3.

ROMANA

Obiectivul general al proiectului AGRO-SMARTGEL este conceperea, construirea si testarea unui modul demonstrator pentru un fertilizator INTELIGENT, prin
utilizarea unei biotehnologii inovative de conversie a deseurilor de piele intr-o matrice colagenica cu micro/macroelemente incapsulate.
Caracterul interdisciplinar si transnational al structurii consortiului este demonstrat prin participarea unui Centru de Cercetare din cea mai prestigioasa universitate
tehnica din Romania, două institute de cercetare nationale din cele doua tari, Romania si Grecia, precum si doua IMM-uri cu expertiza tehnica recunoscuta in
obtinerea de materiale inovative inteligente pentru noi produse si procese, cu potential ridicat de dezvoltare ulterioara pentru industrializare. Echipa proiectului se
angajeaza sa valorifice potentialul comercial si de transfer de tehnologie rezultat din prezentul proiect, astfel:
(i) sa contribuie la reutilizarea solurilor sarace si degradate din agricultura, concomitent cu recuperarea deseurilor de piele, care in prezent sunt depozitate pe teren;
(ii) un astfel de biofertilizator inteligent este o sursa valoroasa de materii prime pentru agricultura, intrucat compozitia deseurilor proteice furnizeaza elemente suficiente
pentru imbunatatirea calitatii plantelor si a solurilor degradate prin bioacumularea unor elemente nutritive utile : azot, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, etc.
(iii) reutilizarea deseurilor de piele de la tabacarii reprezinta o optiune avantajoasa pentru reducerea cantitatii de deseuri si deci a impactului asupra mediului, conform
Directivei 2008/98/EC.

OBIECTIV

English

The general objective of AGRO-SMARTGEL project is to design, build and test a demonstrator module for a smart biofertilizer by using an innovative biotechnology for conversion of pelt waste into a collagen matrix with encapsulated micro/macroelements. Embedding micro/macroelements in the collagen matrix will yield functional products in leather processing industry as retanning or filling agent, and in agriculture as controlled release biostimulator for plant growth.

Romana

Obiectivul general al proiectului AGRO-SMARTGEL este conceperea, construirea si testarea unui modul demonstrator pentru un fertilizator INTELIGENT, prin utilizarea unei biotehnologii inovative de conversie a deseurilor de piele intr-o matrice colagenica cu micro/macroelemente incpsulate. Incorporarea micro/macroelementelor in matricea colagenica va conduce la produse functionale in industria de procesare a pielii, ca agent de umplere, precum si in agricultura ca biostimulator cu eliberare controlata pentru cresterea plantelor.