Activități

Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice organizează şi desfăşoară activităţi de instruire şi formare a specialiştilor în domeniul protecţiei mediului, a nano- şi biotehnologiilor, metode de analiză şi monitorizare a poluanţilor din factorii de mediu şi a contaminanţilor din alimente, controlul calităţii produselor, valorificarea deşeurilor şi a resurselor regenerabile, etc.

Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice promovează şi realizează activitatea de acreditare a laboratoarelor de încercări fizico-chimice şi, la cererea beneficiarilor, elaborează studii, contracte, expertize şi servicii privind controlul poluării factorilor de mediu (sol, sedimente, apă, aer) şi al contaminanţilor din alimente, analize şi încercări fizico-chimice pe produse, materiale, deşeuri, în conformitate cu legislaţia şi normele interne şi internaţionale în vigoare.

Prin activitatea sa Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice promovează cooperarea pe plan naţional şi internaţional în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii, valorificarea resurselor naturale şi a deşeurilor, dezvoltarea nano- şi bio-tehnologiilor ecologice, în special prin programele de integrare regională şi europeană. Centrul sprijină activităţile de promovare a ştiinţei şi tehnicii prin organizare de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conferinţe, workshop-uri, seminarii, publicaţii ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale şi schimb de specialişti.