Obiectul activității

Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice are ca principal obiectiv dezvoltarea activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul protecţiei mediului precum şi al nano- şi biotehnologiilor ecologice, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
În vederea atingerii obiectivului propus Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice îşi va desfăşura activitatea de cercetare – dezvoltare ţinând cont de următoarele priorităţi:
  • Asigurarea unei baze materiale moderne şi a unor echipamente performante, compatibile cu laboratoarele europene similare de prestigiu în domeniul ştiinţelor mediului şi ecologiei
  • Dezvoltarea de metode avansate şi tehnologii ecologice pentru controlul poluării factorilor de mediu şi al contaminanţilor din alimente, pentru reducerea impactului poluării asupra mediului şi sănătăţii
  • Cercetări pentru înlocuirea produselor chimice de sinteză, toxice, cu principii bioactive naturale, biodegradabile şi ecologice, valorificarea deşeurilor şi a resurselor regenerabile
  • Dezvoltarea de metode specifice soft nanotehnologiilor pentru obţinerea de noi materiale multifuncţionale cu aplicaţii în protecţia mediului, nutriţie, optoelectronică, biofotonică, etc.
  • Controlul calităţii produselor chimice, alimentare, biomateriale, combustibili, şi realizarea de expertize pentru acordarea etichetei eco, bio, etc.